SCRATCH

Scratch tailerrean egindako proiektua, legoko piezak eta ordenagailuko scratch programarekin. Kokodriloa eta lehoia egin dituzte. 

 

GRABAZIO-LANA: MIKEL ETA ERIK

EDIZIO-LANA: ZUGATZ, JON, IONUT ETA MARIA